Nyheter

Välkommen!

Tekniska Högskolans Studentkår (THS) bildades 1902 och är Sveriges äldsta och största teknologkår. Alltsedan starten har THS arbetat för att öka gemenskapen bland KTH:s studenter, värna deras utbildning och hjälpa dem på vägen mot en spännande karriär efter examen.

THS strävar ständigt efter att vara en dynamisk organisation som erbjuder sina medlemmar möjligheten att förverkliga och pröva sina idéer. Vi vill att det ska finnas något för alla inom THS, och skulle det inte göra det så betyder det helt enkelt bara att det är dags att starta ett nytt projekt. Se dig omkring och ta reda på vad som intresserar dig!

Sammanfattning av kårstyrelsemöte 18 – Summary of Board Meeting 18

Sammanfattning av kårstyrelsemöte 18 – Summary of Board Meeting 18

(English Below) Igår ägde det 18:e och sista Kårstyrelsemötet för året rum. SFS- delegationsledare och Kårledningen rapporterade på deras arbete. Då rapporterades bl.a. att en ny hemsida för THS ska vara på plats innan hösten drar igång. Kårstyrelsen antog den JML-plan som har framtagits under året. De uppdaterade några PM. Nästa kårstyrelsemöte kommer äga rum underLäs mer


Nymble during the summer

Nymble during the summer

* Nymble is closed between 20/6 to 31/7 due to renovations.* The Restuarant, Café, Bookshop and Student Reception is closed for the summer from the 17:th of June.


Sammanfattning av kårstyrelsemöte 17 – Summary of Board Meeting 17

English Below Förra veckan (2 juni) hade kårstyrelsen sitt 17:e kårstyrelsemöte. Vid mötet valdes Linnea Lidén till THS Evenemangschef 16/17. Nästa möte kommer äga rum i 2016-06-20 och är det sista kårstyrelsemötet för året. Kårstyrelsen genom Vide Richter som vill be om ursäkt att summeringen kom ut sent. _____________ Last week (2:th June) THS BoardLäs mer


Summary of THS board meeting number 16

Summary of THS board meeting number 16

An English version can be found below.   Kårstyrelsemöte 16 den 16 maj var ett rapportmöte där kanslichef och kårledningen rapporterade på den löpande verksamheten och på verksamhetsplanen. En sammanfattning av det som sades kan läsas i protokollet. Förutom rapporterna så fattades beslut gällande ersättning för representant i KTHs universitetsstyrelse och nomineringar till THS bolagsLäs mer


Sammanfattning av kårstyrelsemöte 15 – Summary of Board Meeting 15

I går (4 maj) hade Kårstyrelsen sitt femte möte. Vid mötet valdes Tobias Bolin och Tomas Romson till Chefer för utbildningsinflytande 16/17 och Matilda Taube till Studiesocialt ansvarig 16/17 .  Posten som THS Evenemangschef 16/17 vakantsattes. Nästa möte kommer äga rum i 2016-05-16 kl. 18.00 i Sammanträdesrummet. Väl mött!   Yesterday (May 4th) THS Board hadLäs mer


Sammanfattning av kårstyrelsemöte 14 – Summary of Board Meeting 14

I går hade Kårstyrelsen sitt fjortonde möte för verksamhetsåret och det var ett möte fyllt av val. Till posten som Kommunikationschef år 16/17 valdes Emil Grundén. Till posten som Näringslivschef år 16/17 valdes Joel Henriksson Larsson, och till posten som Chefredaktör för Osqledaren år 16/17 valdes Ariel Blomqvist Rova. Utöver valen beslutade även styrelsen omLäs mer


Sammanfattning av Kårstyrelsemöte 13 – Summary of the Student Union Board meeting number 13

Sammanfattning av Kårstyrelsemöte 13 – Summary of the Student Union Board meeting number 13

An english version will be found below. Ikväll har THS Kårstyrelse sammanträtt och beslutat om motioner kring bland annat THS Verksamhetsplan 1617, THS Budget 1617 och ett strategidokument för hur THS kan översätta sina styrdokument till engelska. Mycket annat behandlas även under mötet där i princip allt kommer att dyka upp under verksamhetsårets sista KårfullmäktigesammanträdeLäs mer


Sök Zalandostipendiet

  Foto: Ben Böhmer: http://benbohmer.com Från vänster: Noemi, Sanna Svensson Gillding och Susanna Brunzell.   Reflektera kring modebranschens framtid och ta tillfället i akt att vinna 20 000 SEK till din utbildning. På Zalando har vi alltid en strävan efter att försöka hitta nya sätt att engagera oss tillsammans med studenter, vilket är en av anledningarna tillLäs mer


Kandidater till KF-Valet 16/17

Kandidater till KF-Valet 16/17

Kandidater till kårfullmäktige, THS högst beslutande organ. Kandiater till KF 16-17 (2)


Rösta i KF-Valet!

Rösta i KF-Valet!

Rösta i KF-Valet! Kårfullmäktige är det högst beslutande organet på THS. Logga in och rösta på din sektions kandidat! http://thstudent.upright.se/


Sammanfattning av Kårstyrelsemöte 12 – Summary of the Student Union board meeting 12

An English version can be found below. Ikväll var det 12:e kårstyrelsemötet för verksamhetsåret i Lilla Gasque, Nymble. Under mötet svarade kårstyrelsen på motioner och sände in propositioner till kårfullmäktige 7. Där en proposition om att minska antalet CFU:er från tre till två skickats in för kårfullmäktige att besluta om. Förutom detta beslutades även omLäs mer


Student Card VT16

Student Card VT16

Did you not receive your student card? Swing by the student union office at Nymble, Drottning Kristinas Väg 19 between 11-15:30


Sammanfattning av Kårstyrelsemöte 11 – Summary of the Student Union board meeting 11

Sammanfattning av Kårstyrelsemöte 11 – Summary of the Student Union board meeting 11

An English version can be found below. Under gårdagen var det 11:te kårstyrelsemötet för verksamhetsåret i Sammanträdesrummet, Nymble. Mötet syftade främst till att svara på de motioner som inkommit till kårfullmäktige 6. Förutom motionssvar valdes två nya personer till Sveriges Förenade Studentkårer (SFS) delegationen, en observatör samt en för att det visat sig att THSLäs mer


Störande Ljud idag – Loud noises today

Störande Ljud idag – Loud noises today

This message will follow in English: Bilning av golv kommer ske på plan 3, ovanför entré 19, under hela fredagen den 19 feb. Vi ber om överseende för störande ljud. Med anledning av renoveringarna flyttar Osqledaren och Squvalp från Mediaflygeln till gamla kårledningskontoret på plan 2! —- Repairs of the floor at the third levelLäs mer


Sök till Kårledningen

Sök till THS Kårledning, det mest utvecklande året under din studietid. Ta dig an utmaningen att leda en av nordens största studentkårer och lämna ditt avtryck i THS Utveckling.  Om THS Central  Att berika studietiden för KTH:s studenter med sociala aktiviteter och praktiska erfarenheter som kompletterar de teoretiska utbildningarna. Att värna och bidra till attLäs mer


Sammanfattning av Kårstyrelsemöte 10 – Summary of the Student Union board meeting 10

Sammanfattning av Kårstyrelsemöte 10 – Summary of the Student Union board meeting 10

An English version can be found below. Kårstyrelsemöte nummer 10 gick ikväll den 15e februari av stapeln i Kröken, Nymble. Mötet var ett rapportmöte där kanslichef och kårledningen rapporterade på den löpande verksamheten och på verksamhetsplanen. En sammanfattning av det som sades kan läsas i protokollet. Förutom rapporterna så valdes vice fanborgsansvarig 2016 tillika fanborgsansvarigLäs mer


Sök till THS Ordförande och Vice Ordförande!

Sök till THS Ordförande och Vice Ordförande!

Sök till THS Ordförande! THS Ordförande är tillsammans med THS Vice Ordförande den som leder Kårstyrelsen och Kårledningen i dess arbete. Kårledningen är den operativa delen av THS som arbetar varje dag för att verka för studenternas bästa enligt Kårstyrelsens och Kårfullmäktiges beslut. Kårstyrelsen ansvarar för strategiska beslut och ansvarar även för att samordna ochLäs mer