THS medlemsundersökning 2014 / THS member survey 2014

09-05-2014 | Kommunikation, Marknadsföring, Mottagning, Näringsliv, Näringsliv (Career), Sektioner, THS Nyheter, THS Nyheter (THS News), Utbildning, Utbildning (Education)

(Scroll down for english)

Våren 2013 gjorde THS en medlemsundersökning för att se vad kårmedlemmarna tycker om kåren, vad som är dåligt och vad som bör förbättras. Resultaten från den undersökningen har legat som grund för vad THS har arbetat med i år och vad THS kommer arbeta med framöver.

Och nu är det dags igen! Medlemsundersökningen för 2014 ligger ute, och det är en möjlighet för dig som medlem att ge din röst till THS och i vilken riktning kåren ska gå nästa år!

Följ länken nedan, och var en del av THS framtid!

Tryck här för att göra THS medlemsundersökning 2014.

—–

In the spring of 2013 THS did a member survey to see what the opinion about the student union were among the THS members, what is bad and what should be improved. The results of this survey have been the basis for what THS has worked with this year, and what direction the student union should take.

And now it’s time again! The THS member survey 2014 is here, and it’s an opportunity for you as a member to give feedback on THS and in which direction the student union should go next year!

Follow the link below:
Take part of the THS member survey 2014


Skriven av Alexander Arozin