Sök chef för utbildningsinflytande!

28-11-2014 | THS Nyheter, THS Nyheter (THS News)

Brinner du för utbildning? Tycker du KTH har världens bästa utbildningar? Eller vill du göra dem bättre? Vill du ha en chans att
påverka THS verksamhet och se till att studenternas röst blir hörd?

Något av det viktigaste THS gör är att påverka kvalitén på alla KTH:s utbildningar. För detta uppdrag har THS tre chefer för utbildningsinflytande som arbetar mot KTH:s ledning för att delta i diskussioner och beslut som berör studenterna. Tillsammans utgör de Utbildningsenheten. Det är deras uppdrag att samordna utbildningsbevakningen och påverkansarbetet på hela THS, och därmed hela KTH. Cheferna för utbildningsinflytande sitter under ett år med start antingen till hösten (2 av 3) eller till våren (1 av 3). Det betyder att du kommer att sitta med fyra olika kollegor under året. Cheferna för utbildningsinflytande driver frågor, lyfter studentperspektivet och bevakar allt som berör KTH:s utbildningar. De arbetar tillsammans med frågor som dyker upp, men den som sitter på kalender år är en länk genom verksamhetsåren.

Som Chef för utbildningsinflytande är du också en del av THS Kårledning bestående av 12 andra heltidsarvoderade studenter. Förutom ditt uppdrag samarbetar du tillsammans med resterande Kårledningen för att THS dagliga verksamhet ska fungera. Något som bland annat kommer innebära att ha kontakt med och hjälpa andra studenter på KTH, att utveckla THS kårverksamhet i stort och att representera THS mot andra parter, som t.ex. KTH och studentkårer runt om i Stockholm och övriga landet.

Det finstilta: Du börjar den 15:e januari 2015 och kommer arbeta heltid fram till 30:e juni. Överlämning börjar den 16:e december, men anpassas så gott det går till den tillträdandes schema och det kommer vara ledig tid under tentamensperioden i januari. Arvodet för denna post är 16 056 kr per månad. Frågor kring posten besvaras bäst av nuvarande Chefer för utbildningsinflytande Elin Malmgren, Lisa Zöllner Wohlfart och Erik Lindström på utbildning@ths.kth.se. Det går bra att kontakta dem och boka in en fika för att höra mer. Kaffe eller te ingår såklart! Välkommen med din ansökan senast den 7:e december till valberedning@ths.kth.se. Vänligen bifoga personligt brev och CV. Intervjuer kommer att ske löpande. Valet sker den 15:e december 2014 på kårstyrelsemötet. Arbetsbeskrivningen för Chef för utbildningsinflytande beslutades under KF2 och finns därför i handlingarna (på hemsidan) till detta sammanträde. Om du inte hittar den kan du maila styrelsen@ths.kth.se så kan vi hjälpa dig att hitta arbetsbeskrivningen. 


Skriven av THS Kårstyrelsen

En kommentar till “Sök chef för utbildningsinflytande!”

  1. […] vald till ny vice ordförande behövs det väljas en ny chef för utbildningsinflytande (CFU). Valet har lysts och deadline för att söka är redan den 7:e december. I lysningen står att läsa ”Du […]