Sammanfatting av Kårstyrelsemöte 7 -Summary of board meeting 7

08-12-2015 | THS Nyheter

An English version can be found below.

Kårstyrelsens sjunde möte för verksamhetsåret ägde rum tisdag 7 december i Kröken i Nymble. Det var ett så kallat rapportmöte, där kårledningen och kanslichefen rapporterade hur det går i verksamheten och vad som är aktuellt just nu. THS Vice kårordförande gav även en ekonomisk rapport. Mer om dessa rapporter kommer finnas i protokollet som kommer laddas upp senast den 21 december på hemsidan. Rapporterna kommer också ligga grund för halvårsrapporten på verksamheten till KF 5.

Förutom detta togs beslut om att nominera Robyn till RefTecs stora pris, för hennes främjande av teknikintresset hos unga tjejer.

Nästa Kårstyrelsemöte kommer ske 14 december 2015, där huvudsyftet är att välja två nya Chef för Utbildningsinflytande.

Med vänliga hälsningar,
Kårstyrelsen 1516,
genom Vide Richter.

In English:

On Tuesday the 22 of September the board of the student union at KTH (called Tekniska Högskolans Studentkår, THS) had their second meeting for this semester. On this meeting the Student Union Management Team gave their reports on the progression of the ongoing activity in the union. The Vice President of the board also gave a report on the economic standing of the union. More of these reports will be readable, in Swedish, in the protocol that will at latest be put on the homepage the 21st of December. More of it will also be presented for the half year report that will be done at KF 5.

During the meeting the board decided to nominate Robyn for RefTecs big prize, because of her work to increase the interest for technology in young girls.

The next meeting Union Board meeting will be held on the 14th of December 2015, with the goal to elect two new Head of Educational Affairs.

Best Regards,
The Board of the Student Union 1516,
through Vide Richter

 


Skriven av THS Kårstyrelsen