Sammanfatting av Kårstyrelsemöte 8 -Summary of board meeting 8

15-12-2015 | THS Nyheter

I går (14 december) hade Kårstyrelsen sitt åttonde möte. Vid mötet valdes  Veine Haglund till chef Chef för utbildningsinflytande med etik och pedagogikfokus. På mötet beslutades om sammansättningen av delegationen som kommer representera THS vi SFS’s [Sveriges Förenade Studentkårer] fullmäktige 2016. Nästa möte kommer äga rum i 2016-01-25. Väl mött!

Yesterday (December 14th) THS Board had their eight board meeting. At the meeting was VeineHaglund elected to Head of Educational Affairs with focus on Ethics and Pedagogy. The composition of delegation to the SFS-FUM 2016 [the council of ”Sveriges Förenade Studentkårer”] was also decided.
The next board meeting will take place 25th of January 2016. Cheers!


Skriven av THS Kårstyrelsen