Brandutbildning – In case of fire education

17-12-2015 | THS Nyheter

På torsdag mellan 14-16:30 kommer vi utlösa ett brandlarm, detta skall tolkas skarpt och hela Nymble skall utrymmas.
—-
Thursday between 14-16:30 a fire alarm will be set off and the entire Nymble will be evacuated.


Skriven av THS Kommunikationschef