Kårexpeditionen flyttar! – New locations for the Student Union office

13-01-2016 | THS Nyheter, THS Nyheter (THS News)

Kårexpeditionen har bytt lokaler! Hittas numera i THS Panorama, mittemot THS Café på Drottning Kristinas Väg 19. Öppet på vardagar 11-15:30

—-

THS student Office new location at THS Panorama right next to THS Caféat Drottning Kristinas väg 19.
Open weekdays 11-15:30


Skriven av THS Kommunikationschef