Plats och handlingar för 1516-KF-05

29-01-2016 | THS Nyheter

Om två veckor, tordsagen den 11:e februari, 18:00, hålls årets femte kårfullmäktigemöte i föreläsningsssalen V3 på Campus Valhallavägen. Möteshandlingar kan åtfinnas på sidan för möteshandlingar i .pdf och i redigerbara format. Under mötet kommer kårstyrelsen att rapportera om det senaste halvåret och flera interpellationer kommer behandlas.


Skriven av Erik Lindström