Sök till THS Ordförande och Vice Ordförande!

03-02-2016 | THS Nyheter

Sök till THS Ordförande!
THS Ordförande är tillsammans med THS Vice Ordförande den som leder Kårstyrelsen och Kårledningen i dess arbete.
Kårledningen är den operativa delen av THS som arbetar varje dag för att verka för studenternas bästa enligt Kårstyrelsens och Kårfullmäktiges beslut. Kårstyrelsen ansvarar för strategiska beslut och ansvarar även för att samordna och förankra THS övergripande frågor och verksamhetsområden som har bestämts av Kårfullmäktige.
Som ordförande är du THS ansikte utåt, och representerar studenterna och THS gentemot såväl KTH:s högsta ledning som medierna. Du håller kontinuerlig kontakt med sektionerna genom ordföranderådet. På köpet får du en massa nya erfarenheter, utveckla dig som person och bygga ut ditt kontaktnät.
Det finstilta:
Uppdraget påbörjas den 1:a juni 2016 med en överlämning. Du kommer arbeta heltid i 13 månader och arvodet för denna post motsvarar 33 % av Prisbasbeloppet, dock minst 16056 kr, per månad. Frågor kring posten besvaras bäst av nuvarande Kårordförande Pontus Gard på ordf@ths.kth.se. Det går bra att kontakta honom och boka in en fika för att höra mer.
Skicka din ansökan med personligt brev och CV till valberedning@ths.kth.se. Sista ansökningsdag 28:e februari.
Valet sker den 5:e eller 7:e april 2016 på ett kårfullmäktige.
—————
Om THS Valberedning

Valberedningen är en grupp tillsatt av Kårfullmäktige för att bereda val till THS ansvarsposter såsom Kårstyrelsen, Ledningsgruppen och Osqledarens chefredaktör. Vi genomför intervjuer med samtliga kandidater och lämnar omdömen till Kårfullmäktige respektive Kårstyrelsen inför valen.

—————

Sök THS Vice ordförande
Älskar du THS? Vill du visa att du kan göra det bättre? Är du intresserad av ekonomi? Vill du ha en chans att påverka THS verksamhet och se till att studenternas röst blir hörd?
Sök till THS Vice ordförande!
THS Vice ordförande utgör, tillsammans med THS ordförande, Kårpresidiet. Kårpresidiet sitter som ledamöter i Kårstyrelsen och ansvarar också för den dagliga arbetsledningen av THS Kårledning. Kårledningen är den operativa delen av THS som arbetar varje dag för att verka för studenternas bästa enligt Styrelsens och Kårfullmäktiges beslut. Kårstyrelsen ansvarar för strategiska beslut och ansvarar även för att samordna och förankra THS övergripande frågor och verksamhetsområden som har bestämts av Kårfullmäktige. Som Vice ordförande har du tidigare viss ekonomisk erfarenhet och får nu förtroendet att förvalta THS tillgångar tillsammans med THS kanslichef. THS omsätter ca 35 miljoner, du får god inblick i hur man förvaltar en fastighet i centrala Stockholm och hur man får intäkter att matcha utgifter på ett bra sätt.
Det finstilta:
Uppdraget påbörjas den 1:a juni 2016 med en månads överlämning. Du kommer arbeta heltid i 13 månader och arvodet för denna post motsvarar 33 % av Prisbasbeloppet, dock minst 16056 kr, per månad. Frågor kring posten besvaras bäst av nuvarande vice ordförande Filip Schulze på vordf@ths.kth.se. Det går bra att ta kontakt med honom och boka in en fika för att höra mer.
Skicka din ansökan med personligt brev och CV till valberedning@ths.kth.se
 Sista ansökningsdag 28:e februari.
Valen sker den 5:e eller 7:e april 2016 på ett kårfullmäktige.
—————
Om THS Valberedning

Valberedningen är en grupp tillsatt av Kårfullmäktige för att bereda val till THS ansvarsposter såsom Kårstyrelsen, Ledningsgruppen och Osqledarens chefredaktör. Vi genomför intervjuer med samtliga kandidater och lämnar omdömen till Kårfullmäktige respektive Kårstyrelsen inför valen.

 


Skriven av THS Kommunikationschef