Sammanfattning av Kårstyrelsemöte 10 – Summary of the Student Union board meeting 10

15-02-2016 | THS Nyheter

An English version can be found below.

Kårstyrelsemöte nummer 10 gick ikväll den 15e februari av stapeln i Kröken, Nymble. Mötet var ett rapportmöte där kanslichef och kårledningen rapporterade på den löpande verksamheten och på verksamhetsplanen. En sammanfattning av det som sades kan läsas i protokollet.

Förutom rapporterna så valdes vice fanborgsansvarig 2016 tillika fanborgsansvarig 2017, vi säger grattis till Simon Koller (F)!

Nästa Kårstyrelsemöte kommer ske 22 februari 2016, där huvudsyftet är att besvara motioner inför nästkommande kårfullmäktige

Med vänliga hälsningar,
Kårstyrelsen 1516,
genom Lisa Zöllner Wohlfart.

In English:

Board meeting number 10 took place tonight on the 15th of february in Kröken, Nymble. This meeting was a report meeting, which means that the management team and the head of administration reports on their ongoing activities and on the activity plan. A summary of what was said can be found in the protocol

Except for the reports a vice responsible for THS banner 2016 and responsible for THS banner 2017 was elected, congratulations Simon Koller (F)!

The next meeting Union Board meeting will be held on the 22nd of February 2065, with the goal to answer the motions for the upcoming Student union council.

Best Regards,
The Board of the Student Union 1516,
through Lisa Zöllner Wohlfart


Skriven av THS Kårstyrelsen