Sök till Kårledningen

17-02-2016 | Lediga poster, THS Nyheter

Sök till THS Kårledning, det mest utvecklande året under din studietid. Ta dig an utmaningen att leda en av nordens största studentkårer och lämna ditt avtryck i THS Utveckling. 

Om THS Central 

  • Att berika studietiden för KTH:s studenter med sociala aktiviteter och praktiska erfarenheter som kompletterar de teoretiska utbildningarna.
  • Att värna och bidra till att utveckla kvaliteten på KTH:s utbildningar.
  • Att skapa kontaktytor mot näringslivet och framtida arbetsgivare så att KTH:s studenter tidigt kan skaffa sig information och bilda sig en uppfattning om vad de vill göra efter examen.

Sök till:

Studiesocialt ansvarig

Kommunikationschef

Näringslivschef

Chef för utbildningsinflytande

Evenemangschef

Chefredaktör för Osqledaren

På CampusCompetence hittar du mer information om de olika rollerna i Kårledningen

https://campuscompetence.se/ths/jobs


Skriven av THS Kommunikationschef