Störande Ljud idag – Loud noises today

19-02-2016 | THS Nyheter

This message will follow in English:

Bilning av golv kommer ske på plan 3, ovanför entré 19, under hela fredagen den 19 feb. Vi ber om överseende för störande ljud.

Med anledning av renoveringarna flyttar Osqledaren och Squvalp från Mediaflygeln till gamla kårledningskontoret på plan 2!

—-

Repairs of the floor at the third level above entrance 19 will occur throughout the day.

Due to the renovations, Osqledaren and Squalvp has moved to Gamble, the old student Union managment team office at the second floor!


Skriven av THS Kommunikationschef