Sammanfattning av Kårstyrelsemöte 11 – Summary of the Student Union board meeting 11

23-02-2016 | THS Nyheter, THS Nyheter (THS News)

An English version can be found below.

Under gårdagen var det 11:te kårstyrelsemötet för verksamhetsåret i Sammanträdesrummet, Nymble. Mötet syftade främst till att svara på de motioner som inkommit till kårfullmäktige 6.

Förutom motionssvar valdes två nya personer till Sveriges Förenade Studentkårer (SFS) delegationen, en observatör samt en för att det visat sig att THS fått en mer ledamotsplats till sin delegation till årets SFS fullmäktige.

Nästa Kårstyrelsemöte kommer ske 21 mars 2016.

Med vänliga hälsningar,
Kårstyrelsen 1516,
genom Vide Richter.

In English:

Yesterday the 11th Union Board meeting was conducted in Sammanträdesrummet, Nymble. The meeting was aimed primarily at responding to the motions submitted to the 6th Union Council Meeting.

Besides motion responses was elected two new people to the Swedish National Union of Students (SFS) delegation, one observer and one member as it was found that the THS had one more member to place in its delegation to this year’s SFS council.

Next Kårstyrelsemöte will take place March 21, 2016.

Best Regards,
The Board of the Student Union 1516,
through Vide Richter.


Skriven av THS Kårstyrelsen