Arkiv för kategori: ’Utbildning’

En rapport om KTH:s JMLarbete

En rapport om KTH:s JMLarbete

Tekniska högskolans studentkår (THS) har skrivit en rapport rörande KTH:s jämställdhets-, mångfalds- och likabehandlingsarbete. Det berör hur KTH arbetar med frågorna idag, vilka brister som finns och hur THS ser att det här arbetet bör utvecklas. Sammanfattningsvis ser THS att strategiskt arbete helt saknas och att det krävs en tydlig ledningsstruktur med ett explicit mandat.Läs mer


Nominera till jämställdhets- och mångfaldspriset för teknologer!

Nominera till jämställdhets- och mångfaldspriset för teknologer!

//English bellow// Vet du någon som gjort något särskilt för andra? Som gjort en insats för jämställdhet eller mångfald på campi? Nominera till jämställdhets- och mångfaldspriset för teknologer! Det delas ut till en student som gjort något särskilt för att göra utbildningen eller arbetsmiljön på KTH bättre ur en jämställdhets- eller mångfaldssynpunkt. Om det finnsLäs mer


Nu går det att söka till THS Kårledning 2015!

Brinner du för att göra THS bättre? Då är det dags att söka till THS Kårledning! THS Kårledning (KL) består av 13 arvoderade studenter som arbetar heltid under ett års tid. Varje medlem i Kårledningen har ett individuellt ansvarsområde, och tillsammans ansvarar Kårledningen för den centrala och löpande verksamhetens genomförande. Det är dessutom Kårledningen som samordnarLäs mer


Kallelse till SCI-skolans Skolråd // Summon to the School counsil at SCI-skolan

Kallelse till SCI-skolans Skolråd // Summon to the School counsil at SCI-skolan

En gång per period sammanträder SCI-skolans Skolråd. Detta råd är öppet för alla studenter som tillhör SCI-skolan, vilket utgörs av studenter knutna till Scienceskolans program eller kurser samt Sektionen för öppen ingång, Flygsektionen och Fysiksektionens studenter. Rådets uppgift är att utse studeranderepresentanter till organ på skolledningsnivå samt samordna studenternas åsikter kring skolfrågor. Kallelsen till mötetLäs mer


ths_logotype_portrait_pride_CMYK

JML-råd // LGBTQ – advisory board

Jämställdhet, mångfald och likabehandling. Är detta frågor du är intresserad av? Eller känner du någon som är? Varje månad håller THS centralt, tillsammans med sektionsrepresentanter, föreningar och andra intresserade studenter, diskussionspass om bland annat hur vi kan förbättra och påverka vår omgivning i JML-frågor. Vill du vara med på våra möten? Kontakta THS studiesocialt ansvarig,Läs mer


ths_logotype_portrait_color_RGB

THS medlemsundersökning 2014 / THS member survey 2014

(Scroll down for english) Våren 2013 gjorde THS en medlemsundersökning för att se vad kårmedlemmarna tycker om kåren, vad som är dåligt och vad som bör förbättras. Resultaten från den undersökningen har legat som grund för vad THS har arbetat med i år och vad THS kommer arbeta med framöver. Och nu är det dagsLäs mer


Vill du vara med och påverka KTHs miljöarbete?

Vill du vara med och påverka KTHs miljöarbete?

english below. Tycker du att hållbar utveckling är spännande? Skulle du vilja vara med och diskutera hur KTH kan utveckla hållbarhet inom hela sin verksamhet. Då vill du antagligen sitta med i KTH-Sustainability som kårens studeranderepresentant. KTH satsar ordentligt på sitt miljöarbete och KTH-Sustainability (KTH-S)  är ett rådgivande och beredande organ för miljö och hållbarhetsfrågorLäs mer


Sök till Befodringsnämnden (tidigare CTFN)

Sök till Befodringsnämnden (tidigare CTFN)

Ny studeranderepresentant sökes! Är du student på KTH och intresserad av att de som undervisar på KTH ska hålla hög kvalitet ur ett studentperspektiv? Då borde du engagera dig som studeranderepresentant i Befodringsnämnden (BN). Inom THS Utbildning finns en rad studeranderepresentanter som engagerar sig för att få med studenternas synpunkter på alla håll i KTHsLäs mer


THS_Utbildning-01

THS-U – Undergruppen inom THS Utbildning

Vill du förbättra våra utbildningar, men kanske utanför mötesrum och över hela KTH? Sök THS-U! English below. THS Utbildning har länge bestått av en mängd centrala studeranderepresentanter ledda av Cheferna för Utbildningsinflytande. För att bredda hur THS arbetar med utbildningsfrågor, och kunna inkludera mer verksamhet som inte befinner sig i KTHs mötesrum, bildas nu enLäs mer


THS_Utbildning-01

Val till Disciplinnämnden (DN)!

Är du student på KTH och intresserad av juridik, eller bara studenträtt? Då borde du engagera dig som studeranderepresentant i Disciplinnämnden (DN). Inom THS Utbildning finns en rad studeranderepresentanter som engagerar sig för att vara studenternas röst på KTH. Ett av de organ där THS sitter med är Disciplinnämnden. DN är den nämnd som behandlarLäs mer