Arkiv för kategori: ’Utbildning’

Skolråd för BIO-skolan och CHE-skolan

maj21

På torsdag den 21 maj hålls skolråd 3 för BIO- och CHE-skolan* i sammanträdesrummet Nymble. På skolrådet kommer studentrepresentanter att väljas till BIO-skolans ledningsgrupp, strategiska råd och grundutbildningsråd samt CHE-skolans ledningsgrupp, strategiska råd, skolfakultetsråd och JML-råd. Skolrådet kommer även att diskutera skolspecifika utbildningsfrågor och samordna det lokala och centrala påverkansarbetet. På agenden står bl.a. attLäs mer


Skolråd för ECE-skolan

Skolråd för ECE-skolan

maj11

På måndag den 11 maj hålls skolråd 3 för ECE-skolan i sammanträdesrummet Nymble. På skolrådet kommer studentrepresentanter att väljas till ECE-skolans* ledningsgrupp, strategiska råd, grundutbildningsråd och JML-grupp. Rådet kommer även att diskutera skolspecifika utbildningsfrågor och samordna det lokala och centrala påverkansarbetet. På agenden står bl.a. att diskutera Biblioteket på KTH samt nedläggandet av ECE-skolans avdelningLäs mer


HerrL.åDa

Rektorsutfrågning – Presidential hearing

maj6

Vårens rektorsutfrågning kommer att hållas kl. 17.30 onsdagen den 6/5 i Nya Matsalen i Nymble. På rektorsutfrågningen har du möjlighet att få svar på dina frågor till KTH:s ledning, denna gång på temat jämlikhet, mångfald och internationalisering. Ställ dina frågor på här, lägg en lapp i frågelådan vi står med på Nymble den 4/5 ellerLäs mer


ID-10082221

JML-råd 23/3

Välkomna på JML-råd den 23/3! Måndagen den 23/3 kl. 18:00-21:00 kommer nästa JML-råd att hållas i Kröken (ingång via Nymbles terrass). Samma vecka är det Malvinas Jämställdhetsvecka och detta understryker vi ytterligare genom att ha tema Jämställdhet på rådet. Vi har även bjudit in en gäst till rådet, nämligen Anna Wahl. Anna är professor iLäs mer


Nominera till Franke-stipendiet

Stiftelsen Längmanska Kulturfonden har varje år sedan 2007 delat ut det så kallade Franke-stipendiet. Det går till en student på kandidat-, master- eller forskarnivå som utmärkt sig genom särskilda instanser och starkt engagemang för en förbättrad utbildning/ fördjupad bildning inom högskolan. Syftet är att premiera någon som utöver sin egentliga verksamhet eller sitt förtroendeuppdrag tagitLäs mer


ID-10023620

Sports and Healthcare grant application // Sök bidrag till idrottsverksamhet

[Svenska nedan] You and your sports association can now apply for a grant from the foundation of Sport and Healthcare. The foundation is a collaboration between THS and KTH to support Sports and Healthcare among students. Last year, the foundation gave out grants totalling in 143 000 kr to diverse sports associations. This year weLäs mer


Kallelse till EES-skolans Skolråd // Summon to the School counsil at EES-skolan

Kallelse till EES-skolans Skolråd // Summon to the School counsil at EES-skolan

En gång per period sammanträder EES-skolans Skolråd. Detta råd är öppet för alla studenter som tillhör EES-skolan, vilket utgörs av studenter knutna till EES-skolans program eller kurser samt Elektrosektionen och lärares studenter. Rådets uppgift är att utse studeranderepresentanter till organ på skolledningsnivå samt samordna studenternas åsikter kring skolfrågor. Kallelsen till mötet finner du här: KallelseLäs mer


Kallelse till ITM-skolans Skolråd // Summon to the School counsil at ITM-skolan

Kallelse till ITM-skolans Skolråd // Summon to the School counsil at ITM-skolan

En gång per period sammanträder ITM-skolans Skolråd. Detta råd är öppet för alla studenter som tillhör ITM-skolan, vilket utgörs av studenter knutna till ITM-skolans program eller kurser samt Sektionen för industriell ekonomis-, Sektionen för energi och miljös-, bergssektionens-, Ingenjörssektionen Telges- samt Maskinsektionens studenter. Rådets uppgift är att utse studeranderepresentanter till organ på skolledningsnivå samt samordnaLäs mer


våga tala

Föreläsning i Våga Tala!// Lecture in ”Master your Speech!”

(English below) Att stå och tala framför en grupp med okända människor kan vara läskigt. Kanske ännu läskigare om det är ens klasskompisar eller vänner. Nu håller studenthälsan föreläsningen ”Våga Tala!” som riktar sig till dig som vill bli säkrare på att hålla tal och presentationer. Föreläsningen äger rum 6e november kl 12.15-13.00 i biblioteket.Läs mer


En rapport om KTH:s JMLarbete

En rapport om KTH:s JMLarbete

Tekniska högskolans studentkår (THS) har skrivit en rapport rörande KTH:s jämställdhets-, mångfalds- och likabehandlingsarbete. Det berör hur KTH arbetar med frågorna idag, vilka brister som finns och hur THS ser att det här arbetet bör utvecklas. Sammanfattningsvis ser THS att strategiskt arbete helt saknas och att det krävs en tydlig ledningsstruktur med ett explicit mandat.Läs mer