International

Welcome to THS!

Most universities and colleges in Sweden have a very strong and active student unions. The student union at KTH is called THS – Tekniska Högskolans Studentkår – and it has three main objectives:

  • To ensure that everyday life as a KTH student is trouble-free and rewarding.
  • To monitor and improve the quality of education at KTH.
  • To be a platform connecting students to business and industry, while offering skill development and professional networking.

Nymble, DKV15, HT03, 6(ordnad)

THS is one of Sweden’s oldest student unions and has 112 years of experience in working for students’ rights and high quality education at KTH. THS is based in its main building Nymble, and with the big city across the street THS is a hub for student life in Stockholm.

Have a look at the menu to the right if you want to know more or follow our facebookpage for all things student life!

Again, welcome!

Erik Samuelsson
Head of Social and International Relations 2016
Email: international@ths.kth.se
Phone:  +46 79 347 96 95

News from ISS and other international organizations

Sammanfattning av kårstyrelsemöte 18 – Summary of Board Meeting 18

Sammanfattning av kårstyrelsemöte 18 – Summary of Board Meeting 18

(English Below) Igår ägde det 18:e och sista Kårstyrelsemötet för året rum. SFS- delegationsledare och Kårledningen rapporterade på deras arbete. Då rapporterades bl.a. att en ny hemsida för THS ska vara på plats innan hösten drar igång. Kårstyrelsen antog den JML-plan som har framtagits under året. De uppdaterade några PM. Nästa kårstyrelsemöte kommer äga rum underLäs mer


Sammanfattning av kårstyrelsemöte 17 – Summary of Board Meeting 17

English Below Förra veckan (2 juni) hade kårstyrelsen sitt 17:e kårstyrelsemöte. Vid mötet valdes Linnea Lidén till THS Evenemangschef 16/17. Nästa möte kommer äga rum i 2016-06-20 och är det sista kårstyrelsemötet för året. Kårstyrelsen genom Vide Richter som vill be om ursäkt att summeringen kom ut sent. _____________ Last week (2:th June) THS BoardLäs mer


Sammanfattning av kårstyrelsemöte 15 – Summary of Board Meeting 15

I går (4 maj) hade Kårstyrelsen sitt femte möte. Vid mötet valdes Tobias Bolin och Tomas Romson till Chefer för utbildningsinflytande 16/17 och Matilda Taube till Studiesocialt ansvarig 16/17 .  Posten som THS Evenemangschef 16/17 vakantsattes. Nästa möte kommer äga rum i 2016-05-16 kl. 18.00 i Sammanträdesrummet. Väl mött!   Yesterday (May 4th) THS Board hadLäs mer


Sammanfattning av kårstyrelsemöte 14 – Summary of Board Meeting 14

I går hade Kårstyrelsen sitt fjortonde möte för verksamhetsåret och det var ett möte fyllt av val. Till posten som Kommunikationschef år 16/17 valdes Emil Grundén. Till posten som Näringslivschef år 16/17 valdes Joel Henriksson Larsson, och till posten som Chefredaktör för Osqledaren år 16/17 valdes Ariel Blomqvist Rova. Utöver valen beslutade även styrelsen omLäs mer


Sammanfattning av Kårstyrelsemöte 11 – Summary of the Student Union board meeting 11

Sammanfattning av Kårstyrelsemöte 11 – Summary of the Student Union board meeting 11

An English version can be found below. Under gårdagen var det 11:te kårstyrelsemötet för verksamhetsåret i Sammanträdesrummet, Nymble. Mötet syftade främst till att svara på de motioner som inkommit till kårfullmäktige 6. Förutom motionssvar valdes två nya personer till Sveriges Förenade Studentkårer (SFS) delegationen, en observatör samt en för att det visat sig att THSLäs mer


Sammanfattning av Kårstyrelsemöte 9 – Summary of Student Union Board Meeting 9

[Sv.] Igår höll styrelsen sitt nionde möte för året. Där presenterades bland annat en prognos för hur Kårledningens arbete med Verksamhetsplanen går och hur väl arbetet följer budget. Detta kommer att presenteras under nästkommande Kårfullmäktigemöte. Dessutom klubbades en proposition igenom, som var ett förslag på studeranderepresentant i Fakultetsrådet på KTH – ett beslut som Kårfullmäktige sedan kommer att fåLäs mer


Get a free one year subscription at Pickit!

        Spotify eradicated music piracy.  Now Pickit are eradicating photo piracy. Many people don’t realise that using Google Images to take photographs that they don’t have the rights to use, is piracy.  However, Pickit is making it possible for photo users to download high resolution images that can be used in anyLäs mer


THS.mini

TENTAPUB #2 | THE COLORS OF NYMBLE | JANUARY 16

januari16

Facebook Event This is it! This is the moment you have all been waiting for, Tentapub is back where it belongs. 2015 was one **** of a ride as I’m sure you’ll agree – we evolved and came back stronger than ever. This is our time to carve it our way, all we need nowLäs mer


Kårexpeditionen flyttar! – New locations for the Student Union office

Kårexpeditionen flyttar! – New locations for the Student Union office

Kårexpeditionen har bytt lokaler! Hittas numera i THS Panorama, mittemot THS Café på Drottning Kristinas Väg 19. Öppet på vardagar 11-15:30 —- THS student Office new location at THS Panorama right next to THS Caféat Drottning Kristinas väg 19. Open weekdays 11-15:30


Skolråd i december

Skolråd är ett forum för att dels fungera som ett samordningsforum för påverkansarbete på skolnivå, dels formellt välja studenter som ska representera studenterna å THS vägnar. Skolråden sammanför THS representanter från sektionerna under samma skola och THS centralt. Alla studenter på skolorna är varmt välkomna för att delta och ta del av de frågor som ärLäs mer