Kårfullmäktige

Kårfullmäktige

Kårfullmäktige (KF) är THS högsta beslutande organ, och består av representanter från hela KTH för att spegla medlemmarnas åsikter. KF beslutar om THS verksamhet och framtid. Framförallt beslutar kårfullmäktige årligen om THS budget, verksamhetsplan och åsiktsdokument, samt utser förtroendevalda till kårstyrelsen och valberedningen.

Kårfullmäktige är också en av THS centrala kontaktytor mellan sektionerna för att utbyta erfarenheter och diskutera såväl egna som gemensamma frågor. Varje sektions kårfullmäktigerepresentanter ansvarar också för att förmedla information från kårfullmäktige till sina sektioner.

Ett val till kårfullmäktige kommer hålls varje vår för nästa läsår. Alla medlemmar kan rösta och kandidera i kårvalet. Varje sektion har sina egna platser i kårfullmäktige vilket betyder att det är dina studiekamrater på din sektion som du kan rösta på och som kommer kunna rösta på dig i valet. THS har en valnämnd med en representant för varje sektion som anordnar valet och ser till att det går rätt till. Mer information om detta kommer komma inför valet i vår.

Mandatfördelningen i Kårfullmäktige regleras genom två garantimandat per valkrets samt lika många utjämningsmandat som det finns valkretsar. Plus lika många suppleanter som ledamöter. I dagsläget agerar sektionerna som valkretsar och det finns 20 sektioner.

Valen förrättas numera centralt av THS under ledning av valnämnden. Således kan inga valnämndsprotokoll längre fyllas i för att rapportera nya representanter i kårfullmäktige. Vill din sektion förrätta fyllnadsval, kontakta kårstyrelsen.

Samtliga valda ledamöter och suppleanter återfinns här inom kort.

 

7 kommentarer till “Kårfullmäktige”

  1. […] information om vad kårfullmäktige är och gör kan du läsa på: http://ths.kth.se/om-ths/karfullmaktige/ av Tomas Romson 2012-04-02 15:15 | KF, THS […]

  2. […] Kårfullmäktige « Tekniska Högskolans Studentkår2 apr 2012 … Theresia Silander Hagström Ordinarie ledamot. Carl Thelin … Ingenjörssektionen Telge har för närvarande två vakanta suppleantposter … […]

  3. […] ibland fastnar den på vägen! Via valberedningen har vi fått info från THS om att Valet till Kårfullmäktige, som äger rum den 8-26:e april, tar emot kandidater och deadline för ansökan är 25:e mars, […]

  4. […] webbtroll har väckts ur sin dvala för att meddela att det kommer att hållas fyllnadsval till Kårfullmäktige för IN-sektionens två suppleantposter. Låter kårens högst beslutande organ som en plats där […]

  5. […] Mer information om vad Kårfullmäktige är och vad de gör för något hittar du hos THS. […]

  6. […] har skrivit om rekryteringen till Kårfullmäktige här de senaste månaderna, men exakt vad KF pysslar med är för många (inklusive undertecknad) […]

  7. […] THS åsikter finns samlade i THS åsiktsdokument som antogs förra året. På torsdagens kårfullmäktigemöte föreslås en genomgående revidering av dokumentet. Vilka åsikter kommer då THS framföra å dina vägnar? Är det samma åsikter som du själv har? Gör Osqledarens quiz för att få koll på det nya förslaget som kommer att tas upp till beslut i kårfullmäktige. Om du vill att förslaget ändras innan det klubbas igenom bör du kontakta en ledamot i kårfullmäktige. […]