Utbildning

En av THS viktigaste uppgifter är att värna kvaliteten på KTH:s utbildningar. THS utbildningsarbete handlar om studiemiljön, utbildningarnas innehåll och utformning, och att representera studenterna i KTHs organisation. THS arbetar med KTH:s alla utbildningar. Vissa frågor sträcker sig över alla utbildningar, andra är mer specifika för något eller några program, vissa handlar om någon speciell kurs. Vi bedriver ett nära samarbete med KTH och THS har en viktig roll i KTH-utbildningarnas framtid.

Vi som arbetar med KTH:s utbildningar inom THS kallas för THS utbildning och är ideellt engagerade studenter. Vi gör allt från att utvärdera kurser och anordna studienämndsfikan till att diskutera framtidens utbildning med fakultetens dekanus. Vi hjälper till med studenträttsfrågor, vi är med och anställer lärare och vi anordnar event. Och självklart har vi kul!

Ta chansen att bli en av THS studentrepresentanter i något av KTH:s olika beslutsforum. Det är ett utmanande och lärorik möjlighet att komplettera studietiden med lite praktisk erfarenhet. Var med och utforma framtiden för Sveriges bästa tekniska högskola!

 

Svea Ekelin,
Chef för utbildningsinflytande
08 790 98 89
utbildning@ths.kth.se

Amanda Sterner Nordin,
Chef för utbildningsinflytande
08 790 98 90
utbildning@ths.kth.se

Erik Lindström,
Chef för utbildningsinflytande
08 790 98 66
utbildning@ths.kth.se

Emma Grundén,
Studiesocialt ansvarig
08 790 98 87
studiesocialt@ths.kth.se

Ingrid Iliou
Doktorandombud
08 790 98 75
drombudet@ths.kth.se

 

HerrL.åDa

Rektorsutfrågning – Presidential hearing

maj6

Vårens rektorsutfrågning kommer att hållas kl. 17.30 onsdagen den 6/5 i Nya Matsalen i Nymble. På rektorsutfrågningen har du möjlighet att få svar på dina frågor till KTH:s ledning, denna gång på temat jämlikhet, mångfald och internationalisering. Ställ dina frågor på här, lägg en lapp i frågelådan vi står med på Nymble den 4/5 ellerLäs mer


ID-10082221

JML-råd 23/3

Välkomna på JML-råd den 23/3! Måndagen den 23/3 kl. 18:00-21:00 kommer nästa JML-råd att hållas i Kröken (ingång via Nymbles terrass). Samma vecka är det Malvinas Jämställdhetsvecka och detta understryker vi ytterligare genom att ha tema Jämställdhet på rådet. Vi har även bjudit in en gäst till rådet, nämligen Anna Wahl. Anna är professor iLäs mer


Nominera till Franke-stipendiet

Stiftelsen Längmanska Kulturfonden har varje år sedan 2007 delat ut det så kallade Franke-stipendiet. Det går till en student på kandidat-, master- eller forskarnivå som utmärkt sig genom särskilda instanser och starkt engagemang för en förbättrad utbildning/ fördjupad bildning inom högskolan. Syftet är att premiera någon som utöver sin egentliga verksamhet eller sitt förtroendeuppdrag tagitLäs mer


ID-10023620

Sports and Healthcare grant application // Sök bidrag till idrottsverksamhet

[Svenska nedan] You and your sports association can now apply for a grant from the foundation of Sport and Healthcare. The foundation is a collaboration between THS and KTH to support Sports and Healthcare among students. Last year, the foundation gave out grants totalling in 143 000 kr to diverse sports associations. This year weLäs mer


Kallelse till EES-skolans Skolråd // Summon to the School counsil at EES-skolan

Kallelse till EES-skolans Skolråd // Summon to the School counsil at EES-skolan

En gång per period sammanträder EES-skolans Skolråd. Detta råd är öppet för alla studenter som tillhör EES-skolan, vilket utgörs av studenter knutna till EES-skolans program eller kurser samt Elektrosektionen och lärares studenter. Rådets uppgift är att utse studeranderepresentanter till organ på skolledningsnivå samt samordna studenternas åsikter kring skolfrågor. Kallelsen till mötet finner du här: KallelseLäs mer


Kallelse till ITM-skolans Skolråd // Summon to the School counsil at ITM-skolan

Kallelse till ITM-skolans Skolråd // Summon to the School counsil at ITM-skolan

En gång per period sammanträder ITM-skolans Skolråd. Detta råd är öppet för alla studenter som tillhör ITM-skolan, vilket utgörs av studenter knutna till ITM-skolans program eller kurser samt Sektionen för industriell ekonomis-, Sektionen för energi och miljös-, bergssektionens-, Ingenjörssektionen Telges- samt Maskinsektionens studenter. Rådets uppgift är att utse studeranderepresentanter till organ på skolledningsnivå samt samordnaLäs mer


våga tala

Föreläsning i Våga Tala!// Lecture in ”Master your Speech!”

(English below) Att stå och tala framför en grupp med okända människor kan vara läskigt. Kanske ännu läskigare om det är ens klasskompisar eller vänner. Nu håller studenthälsan föreläsningen ”Våga Tala!” som riktar sig till dig som vill bli säkrare på att hålla tal och presentationer. Föreläsningen äger rum 6e november kl 12.15-13.00 i biblioteket.Läs mer


En rapport om KTH:s JMLarbete

En rapport om KTH:s JMLarbete

Tekniska högskolans studentkår (THS) har skrivit en rapport rörande KTH:s jämställdhets-, mångfalds- och likabehandlingsarbete. Det berör hur KTH arbetar med frågorna idag, vilka brister som finns och hur THS ser att det här arbetet bör utvecklas. Sammanfattningsvis ser THS att strategiskt arbete helt saknas och att det krävs en tydlig ledningsstruktur med ett explicit mandat.Läs mer


Nominera till jämställdhets- och mångfaldspriset för teknologer!

Nominera till jämställdhets- och mångfaldspriset för teknologer!

//English bellow// Vet du någon som gjort något särskilt för andra? Som gjort en insats för jämställdhet eller mångfald på campi? Nominera till jämställdhets- och mångfaldspriset för teknologer! Det delas ut till en student som gjort något särskilt för att göra utbildningen eller arbetsmiljön på KTH bättre ur en jämställdhets- eller mångfaldssynpunkt. Om det finnsLäs mer


Nu går det att söka till THS Kårledning 2015/2016!

Brinner du för att göra THS bättre? Då är det dags att söka till THS Kårledning! THS Kårledning (KL) består av 13 arvoderade studenter som arbetar heltid under ett års tid. Varje medlem i Kårledningen har ett individuellt ansvarsområde, och tillsammans ansvarar Kårledningen för den centrala och löpande verksamhetens genomförande. Det är dessutom Kårledningen som samordnarLäs mer


En kommentar till “Utbildning”

  1. [...] I diskussionen har man inte heller berört hur kortare tid till examen skulle gynna studenten, men KTH:s ledning är övertygad om att något beslut måste tas för att åtgärda ”problemet” med studenternas långa studietid. THS utbildning är dock på plats i maktens korridorer för att framföra studenternas åsikter. Du kan hjälpa till genom att bidra till diskussionen: är lång studietid ett problem idag? Vad är de verkliga problemen med utbildningen? Kommer en restriktion hjälpa? Vad ska man besluta istället? Logga in på THS hemsida och kommentera debatten i utbildningsinlägget ”I maktens korridorer”! [...]